ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: λεωφορεία

Βίντεο: Νέα επεισόδια στον Εβρο – Τουρκικά στρατιωτικά οχήματα συνοδεύουν τα λεωφορεία με τους μετανάστες | Ελλάδα

Νέα επεισόδια μεταξύ προσφύγων - μεταναστών και των ελληνικών αρχών σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στον Εβρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist