ADVERTISEMENT
Êüóìïò Ýîù áðü ôï åìâïëéáóôéêü êÝíôñï "ÐñïìçèÝáò" óôï Ìáñïýóé, ôçí ÐáñáóêåõÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2021. Óõíå÷ßæïíôáé ïé åìâïëéáóìïß óôçí ÁôôéêÞ, ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôçò êáêïêáéñßáò "ÐñïìçèÝáò".
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)
ADVERTISEMENT

Ετικέτα: ΑΤΥΧΗΜΑ

Τραγωδία στη Ξάνθη – Νεκρή 23χρονη που επέστρεφε από διασκέδαση.Οι δικοί της αναζητούσαν τα ίχνη της από τα ξημερώματα.

Μια 23χρονη κοπέλα που αγνοείτο από τα ξημερώματα βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής από την Αστυνομία της Ξάνθης στην ...

Read more

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist