Επιδοτούμενα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών

Επιδοτούμενα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) υλοποιούν το Έργο «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Το Έργο αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενταχθούν / επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στους κλάδους :

  • του Λιανικού Εμπορίου
  • των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • του Εξαγωγικού εμπορίου (με έμφαση στον πρωτογενή τομέα)

Ωφελούμενοι : άνεργοι νέοι από 18 έως 24 ετών, απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) / Β’θμιας Εκπαίδευσης / Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / ΑΕΙ / ΤΕΙ

Επίδομα : 1.471,60 € (μικτά)

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Συμβουλευτική Υποστήριξη από Συμβούλους Απασχόλησης
  • Θεωρητική Κατάρτιση 120 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 260 ωρών
  • Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024

Για περισσότερες πληροφορίες και δικαιολογητικά απευθυνθείτε:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:

Τηλ.: 25510 33600 – Facebook: ΚΕΚ – Καριέρα,
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη και Ρήγα Φεραίου γωνία (πίσω από τη Ζαρίφειο Ακαδημία)

 

Αξιολόγηση άρθρου