Εορτασμός Ημέρας Ηνωμένων Εθνών

Εορτασμός Ημέρας Ηνωμένων Εθνών

 

Την 24η Οκτωβρίου 2020, εορτάζεται η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 

Για τον εορτασμό της Ημέρας Ηνωμένων Εθνών, ορίζουμε γενικά τα εξής:

 

  1. Σημαιοστολισμό των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών και Ν.Π.Ι.Δ. της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου την 24η Οκτωβρίου 2020, ημέρα εορτασμού της επετείου ιδρύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, από την ογδόη πρωινή ώρα μέχρι τη δύση του ηλίου.